Politică de Rezervare

Dreptul de acces și utilizare a Căsuţei închiriate

Accesul Chiriașului la Căsuţă și la Proprietate se acordă începând cu ora 14:00 la Data Intrării în Vigoare și se încheie cel târziu la ora 12:00 la Data Încetării.

Spaţii Comune

Dreptul de acces și de utilizare a Spaţiilor Comune ale Proprietății.

Parcare 

Dreptul de acces și de utilizare a unui loc de parcare securizat pe Proprietate pentru fiecare Căsuţă închiriată.

Politica de anulare

În cazul anulării rezervării cu cel puţin o săptămână înainte de sejur, vă vom restitui integral taxa de rezervare (exceptând taxa de procesare de aproximativ 5 EUR percepută de PayPal).

În cazul anulării rezervării cu cel puţin 2 zile înainte de sejur, vă vom restitui 50% din taxa de rezervare.

În cazul anulării rezervării cu mai puțin de 48 de ore înainte de sejur, nu vă vom restitui nicio parte din taxa de rezervare.

Obligaţiile Chiriaşului

Utilizare exclusiv în scopuri rezidenţiale

Chiriașul va utiliza Proprietatea exclusiv în scopuri rezidențiale.

Regim self-catering

Chiriașul înţelege că acest contract de închiriere are ca obiect închirierea unei unităţi locative în regim self-catering și nu a unei camere de hotel.

Pentru evitarea oricărui dubiu, aceasta înseamnă că proprietarul nu va asigura mesele Chiriașului pe Durata Închirierii.

La începerea Duratei Închirierii, Proprietarul va pune la dispoziția Chiriașului utilizarea Căsuţei, care include:

  • o bucătărie complet utilată cu aparatura și ustensilele necesare Chiriaşului pentru a-şi pregăti singur mesele;
  • dormitoare cu lenjerie și perne curate;
  • băi cu prosoape, săpun și hârtie igienică și
  •  un „coș de bun venit” gratuit, cu chipsuri și gustări, care este oferit fără niciun cost suplimentar în fiecare căsuţă la începutul Duratei Închirierii.

NU oferim facilități de restaurant în cadrul complexului. Cu excepţia micului dejun, care este inclus în taxa de rezervare, Chiriașul are obligaţia să își asigure singur mesele pe durata şederii la Jardine Hills.

Nu asigurăm curățenia în căsuţe și nu schimbăm lenjeria de pat pe Durata Închirierii. Dacă, în orice moment pe Durata Închirierii, Chiriașul dorește lenjerie de pat sau prosoape curate, acestea pot fi schimbate și furnizate de către Proprietar, contra unui cost suplimentar de 15 EUR per Căsuţă pentru fiecare schimbare.

Utilizare liniştită

Chiriaşul va menține nivelul de zgomot (inclusiv muzica) la un nivel rezonabil și nu va perturba liniștea celorlalți Chiriași sau a vecinilor Proprietății. Nu este permis accesul la piscine, jacuzzi, grătar sau la zonele de joacă între orele 12:00 și 8:00.

Spaţiile interioare.

Chiriașul va utiliza cu grijă rezonabilă mobilierul, echipamentul tehnic, sistemele de încălzire și răcire, televizoarele, aparatele etc. din interiorul Căsuţei. Chiriaşul este pe deplin răspunzător și îl va despăgubi imediat pe Proprietar pentru orice daune, pierderi sau furturi ale obiectelor din interior pe Durata Închirierii.

Spaţiile exterioare

Chiriașul va proteja cu grijă rezonabilă toate fațadele exterioare, ferestrele, finisajele căşuţelor și Spaţiilor Comune.

Piscine și Jacuzzi

Chiriaşul va utiliza cu grijă rezonabilă piscinele și jacuzzi-ul. Este strict interzisă utilizarea de obiecte, sticle sau vase care se pot sparge în zona piscinelor și a jacuzzi-ului. Proprietarul nu va fi răspunzător în caz de accidente sau vătămări suferite de Chiriaş sau de oaspeții săi în timpul utilizării Spaţiilor Comune, inclusiv (dar fără a se limita la) a piscinelor, jacuzzi-ului, zonei de joacă și zonei de grătar. Chiriașul este pe deplin răspunzător și va rambursa imediat Proprietarului orice daune, pierderi sau furturi de obiecte sau mobilier din Spațiile Comune pe Durata Închirierii, precum şi orice cheltuieli suportate pentru curățarea, golirea sau reparaţia zonelor cu piscine sau a jacuzzi-ului, ca urmare a utilizării de către Chiriaș a obiectelor de sticlă sau a vaselor casabile în aceste zone, cu încălcare acestui Contract de Închiriere.

Numărul maxim de persoane permis în Căsuţă

Chiriaşul va comunica în scris Proprietarului numele persoanelor care vor ocupa Căsuţa pe Durata Închirierii, în baza Contractului de Închiriere.

O căsuţă poate fi ocupată maximum de o singură familie. O familie înseamnă doi adulți și doi copii. O familie cu mai mult de doi copii poate ocupa o căsuţă, cu condiția ca cel mult doi dintre copii să aibă vârsta de peste de 13 (treisprezece) ani.

Alternativ, o căsuţă poate fi ocupată de cel mult două cupluri (sau patru adulți neînrudiţi).

Vă rugăm să rețineți că aceste restricţii sunt impuse Proprietarului de către Ministerul Turismului din România și orice încălcare a acestor restricţii referitoare la ocupare poate atrage evacuarea imediată a Chiriaşului, fără restituirea plăţii.

Oaspeţii Chiriaşului pot vizita Proprietatea şi pot avea acces la Căsuţe și la Spaţiile Comune doar cu acordul prealabil al Proprietarului și cu condiția să respecte toate obligațiile Chiriaşului în baza acestui Contract de Închiriere; niciun oaspete nu poate petrece noaptea în Căsuţă.

Chiriaşul rămâne pe deplin răspunzător și va rambursa imediat Proprietarului orice daune, pierderi sau furturi cauzate Proprietății de către oaspeții săi.

Încălcarea acestor limitări poate atrage evacuarea imediată a Chiriașului, fără restituirea plăţii.

Accesul Proprietarului la Spaţiu

Chiriaşul îi va permite Proprietarului (și persoanelor autorizate de acesta), la ore rezonabile și cu notificare prealabilă, să intre în Spațiu în scopul (1) întreținerii, curăţeniei, decorării, modificării, înlocuirii și reparării oricărei părți a Proprietății, (2) inspectării Proprietății, (3) asigurării respectării oricărei legi, (4) respectării acestui Contract de Închiriere sau (5) furnizării oricăror servicii. În baza unei notificări rezonabile sau în caz de urgență, Proprietarul poate avea acces imediat la Proprietate.

Conformitate

Chiriaşul va respecta cu promptitudine și diligență (1) legea aplicabilă, (2) regulile stabilite de Proprietar în orice moment cu privire la administrarea sau utilizarea Proprietății, (3) recomandările și manualele de întreținere referitoare la Proprietate și la orice aparat sau echipament aflat la Proprietate, (4) orice cerințe sau recomandări ale oricărui asigurător și (5) orice cerințe sau recomandări ale oricăror servicii de pompieri sau ale altor autorități similare referitoare la acces, echipament sau aparatură. Chiriaşul va respecta cerințele Proprietarului privind zgomotul, fumul, temperatura și alte aspecte pentru a asigura că ceilalți chiriași ai Proprietății nu sunt deranjați.

Activităţi

Chiriaşul nu va întreprinde niciun demers și nu va aduce la Proprietate sau la Căsuţă materiale care cauzează sau ar putea cauza (1) deranjamente, neplăceri, vătămări sau daune Proprietarului sau oricărui alt chiriaș sau ocupant al Proprietății, (2) zgomote sau vibrații ce pot fi auzite sau resimțite în orice alte spații de pe Proprietate sau din afara Proprietății sau (3) utilizarea de substanțe nocive sau dăunătoare care ar putea deteriora sau obstrucționa orice parte a Proprietății sau care ar putea polua aerul sau apa. Chiriaşul nu va organiza petreceri sau adunări mari sau zgomotoase la Proprietate și se obligă față de Proprietar să ia toate măsurile de prudență și să exercite întreaga diligenţă rezonabilă pentru a elimina riscul de incendiu, explozie sau alte daune care pot surveni ca urmare a utilizării Proprietății.

Chiriaşul îl va despăgubi pe Proprietar, la cerere, pentru toate pierderile și costurile suportate pentru a asigura (sau a încerca să asigure) respectarea de către Chiriaș a prevederilor acestui Contract de Închiriere, inclusiv orice costuri directe sau indirecte suportate de Proprietar în legătură cu rezilierea Contractului de Închiriere (și orice procedură în justiţie).

Restituirea Spaţiului

La expirarea Duratei Închirierii sau la rezilierea înainte de termen a acestui Contract de Închiriere, Chiriaşul va restitui Proprietatea către Proprietar (1) în aceeaşi stare în care aceasta se afla la Data Intrării în Vigoare (cu excepția uzurii normale) și în conformitate cu obligațiile Chiriaşului în baza acestui Contract de Închiriere, (2) curățată și liberă de orice echipamente, obiecte personale și deșeuri și (3) împreună cu toate cheile și orice echipamente și alte obiecte care aparţin Proprietarului sau sunt atașate Proprietăţii.

Drepturile Proprietarului

Proprietarul îşi va menţine toate drepturile legale de proprietate asupra Proprietății.

Proprietarul poate rezilia acest Contract de Închiriere cu efect imediat și poate evacua Chiriașul sau oricare dintre oaspeții săi în cazul în care aceştia nu respectă Obligațiile Chiriașului.

Proprietarul poate interzice accesul la Spațiu sau poate evacua de pe Proprietate orice Chiriaș sau oaspeți ai Chiriașului care, după cum Proprietarul stabileşte în mod discreţionar, sunt turbulenți, perturbatori sau nu respectă prevederile acestui Contract de Închiriere.

Proprietarul poate intra pe Proprietate (sau poate dispune persoanelor autorizate de Proprietar), la ore rezonabile și cu notificare prealabilă, în scopul (1) întreținerii, curăţeniei, decorării, modificării, înlocuirii și reparării oricărei părți a Proprietății, (2) inspectării Proprietății, (3) respectării oricărei legi, (4) respectării acestui Contract de Închiriere sau (5) furnizării oricăror servicii. În caz de urgență, Proprietarul poate intra imediat pe Proprietate fără notificarea Chiriașului.

Obligaţiile Proprietarului

Garanții privind Proprietatea

Proprietarul garantează că, la data acestui Contract de Închiriere, este singurul proprietar al Proprietăţii și are puterea și autoritatea de a încheia acest Contract de Închiriere. De asemenea, Proprietarul garantează accesul liber și neîngrădit al Chiriașului la Proprietate.

Folosinţă netulburată

În condiţiile în care Chiriaşul își respectă obligațiile care îi revin în baza acestui Contract de Închiriere, Proprietarul nu va întrerupe folosinţa netulburată a Spaţiului de către Chiriaş (cu excepția situaţiilor permise în baza acestui Contract de Închiriere).

Utilizarea datelor personale

Noi și partenerii noștri procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi datele de navigare, adresele IP, informațiile cookie și alți identificatori unici) pe baza consimțământului dumneavoastră și/sau a interesului nostru legitim de a optimiza site-ul nostru web, activitățile de marketing și experiența dumneavoastră de utilizator.